Умови проведення 2012

У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник має писати декілька контрольних робіт.

Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету в разі офіційного звернення.

До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

Учасники конкурсу мають дотримуватись правил проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів, виконувати рішення оргкомітету й журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

У ІІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Членами команди можуть бути учні, які зайняли перші місця (як виняток другі) у ІІ етапі конкурсу.

У ІІІ етапі конкурсу в межах відділень “Хімія та біологія“, “Екологія та аграрні науки“ бере участь команда, сформована з переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Всеукраїнської заочної біологічної школи – членів наукового товариства учнів “Ерудит“ Національного еколого-натуралістичного центру. Склад команди затверджується окремим наказом Міністерства.

Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. У секції може брати участь тільки один представник команди.

На ІІІ етапі за результатами участі команд у конкурсі в 2011 році територіальним відділенням Малої академії наук України, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2012 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5 відсотків від загальної кількості учасників відділення.

Додаткові місця не визначаються для відділення економіки й не можуть бути використані в секціях правознавства, психології, медицини, англійської мови.

Програмою конкурсу передбачені:

  • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;
  • оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;
  • захист науково-дослідницьких робіт.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо учасник конкурсу не згодний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

Якщо учасник конкурсу не згодний із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім’я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін.

В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції. Апеляційна заява передається секретареві відповідної секції. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

Апеляційна заява розглядається головою та членами журі предметної комісії в присутності учасника конкурсу та секретаря секції. Присутність інших осіб не допускається.

Засідання веде голова предметної комісії або секретар відповідної секції.

Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

  • зачитується апеляційна заява;
  • в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;
  • заслуховуються питання та коментарі учасника конкурсу;
  • заслуховуються коментарі членів предметної комісії;
  • після обговорення членами журі приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни.

Учасник конкурсу ознайомлюється з остаточним рішенням журі, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві.

Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

Розподіл призових (перших, других і третіх) місць здійснюється з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

Результати проведення ІІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Міністерства.

Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу, можуть нагороджуватися відзнаками МОНмолодьспорту України.

Відповідно до Положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затвердженого Указом Президента України від 16 травня 2006 року № 398, переможці та призери III етапу конкурсу в кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.

Розмір стипендії визначається відповідними нормативними актами.

Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН