Умови проведення 2014

Конкурс проводиться у три етапи:

  • І етап  проводиться  до 12 лютого 2014 року;
  • II етап  проводиться до 26 лютого 2014 року;
  • III етап проводиться в березні – квітні 2014 року в м. Києві.

Строки, місце та умови проведення І та ІІ етапів конкурсу визначаються та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цих Правил. У правилах визначаються кількісний склад команд, пропорційність представленості навчальних закладів у конкурсі, місце та інші питання його проведення з урахуванням місцевих можливостей.

Строки проведення ІІІ етапу конкурсу за науковими відділеннями визначаються Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України) та повідомляються додатково.

Учасники конкурсу

У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт різних за змістом відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.

Рішення про заміну попередньо заявленого учасника конкурсу приймає голова (співголова) оргкомітету в разі офіційного звернення.

До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. Керівник команди несе відповідальність за життя і здоров’я членів команди та підготовку документів щодо участі в конкурсі.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та виконувати рішення оргкомітету й журі.

Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

Учасники ІІІ етапу конкурсу.

  • У ІІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
    Членами команди можуть бути учні, які зайняли перші місця (як виняток другі) в ІІ етапі конкурсу.
    Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. У секції може брати участь тільки один представник команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
  • У ІІІ етапі конкурсу в межах відділень “Хімія та біологія“, “Екологія та аграрні науки“ бере участь команда, сформована з переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Всеукраїнської заочної біологічної школи – членів наукового товариства учнів “Ерудит“ Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Склад команди затверджується окремим наказом Міністерства.
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН