Інформація про учасників 2012

Назва відділення Секція
 І. Філології та мистецтвознавства 1. Українська література
2. Світова література
3. Російська література
4. Фольклористика
5. Українська мова
6. Російська мова
7. Мистецтвознавство
8. Літературна творчість
9. Журналістика
10. Англійська мова
11. Німецька мова
12. Французька мова
 ІІ. Філософії та суспільствознавства 1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Релігієзнавство та історія релігії
 ІІІ. Історії 1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
 IV. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство
2. Геологія, геохімія та мінералогія
3. Кліматологія та метеорологія
 V. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Машинобудування та робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
 VI. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
3. Технології програмування
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
5. Internet-технології та WEB дизайн
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
 VIІ. Математики   1. Математика
2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
 VIIІ. Фізики і  астрономії 1. Теоретична фізика
2. Експериментальна фізика
3. Астрономія та астрофізика
4. Аерофізика та космічні дослідження
 IX. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
 X. Хімії та біології     1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Зоологія, ботаніка
4. Медицина
5. Валеологія
6. Психологія
7. Хімія
ХІ. Екології та аграрних наук 1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Ветеринарія та зоотехнія
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика

 

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН