Інформація про учасників 2019

Назва відділення Секція
І. Математики 1. Математика
2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
ІІ. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
ІІІ. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика
2. Експериментальна фізика
3. Астрономія та астрофізика
4. Аерофізика та космічні дослідження

IV. Філософії та суспільствознавства

1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
5. Педагогіка
6. Журналістика
V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство
2. Геологія, геохімія тa мінералогія
3. Кліматологія та метеорологія
4. Гідрологія
VI. Екології та аграрних наук 1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Ветеринарія та зоотехнія
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика
VIІ. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
VIІІ. Хімії та біології 1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Зоологія, ботаніка
4. Медицина
5. Валеологія
6. Психологія
7. Хімія
IX. Історії 1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
X. Мовознавства 1. Українська мова
2. Російська мова
3. Іспанська мова
4. Англійська мова
5. Німецька мова
6. Французька мова
7. Польська мова
XІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
XІІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
3. Технології програмування
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
5. Internet-технології та WEB дизайн
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН