Перелік наукових відділень і секцій

Перелік наукових відділень і секцій, в яких проводиться III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2018/2019 навчальному році, та базових дисциплін

Назва відділення Секція Базова дисципліна
І. Математики 1. Математика Математика
2. Прикладна математика Математика
3. Математичне моделювання Математика
ІІ. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки Математика
2. Мікроекономіка та макроекономіка Математика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика
ІІІ. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Фізика
2. Експериментальна фізика Фізика
3. Астрономія та астрофізика Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження Фізика
IV. Філософії та суспільствознавства 1. Філософія Історія України
2. Соціологія Історія України
3. Правознавство Історія України
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії Історія України
5. Педагогіка Українська мова та література
6. Журналістика Українська мова та література
V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство Географія
2. Геологія, геохімія ті мінералогія Географія
3. Кліматологія та метеорологія Географія
4. Гідрологія Географія
VI. Екології та аграрних наук 1. Екологія Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. Агрономія Біологія, хімія (за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія (за вибором)
5. Лісознавство Біологія, математика (за вибором)
6. Селекція та генетика Біологія, математика (за вибором)
VIІ. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1. Українська література Українська мова та література
2. Зарубіжна література Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)
3. Фольклористика Українська мова та література
4. Мистецтвознавство Українська мова та література
5. Літературна творчість Українська мова та література
6. Кримськотатарська гуманітаристика Кримськотатарська мова та література, українська мова та література, історія Уркаїни (за вибором)
VIІІ. Хімії та біології 1. Загальна біологія Біологія, хімія (за вибором)
2. Біологія людини Біологія, хімія (за вибором)
3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія (за вибором)
4. Медицина Біологія, хімія, фізика
(за вибором)
5. Валеологія Біологія, хімія (за вибором)
6. Психологія Біологія, історія України (за вибором)
7. Хімія Хімія
IX. Історії 1. Історія України Історія України
2. Археологія Історія України
3. Історичне краєзнавство Історія України
4. Етнологія Історія України
5. Всесвітня історія Історія України
X. Мовознавства 1. Українська мова Українська мова та література
2. Російська мова Російська мова
3. Іспанська мова Іспанська мова
4. Англійська мова Англійська мова
5. Німецька мова Німецька мова
6. Французька мова Французька мова
7. Польська мова Польська мова
XІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології Фізика, математика (за вибором)
2. Електроніка та приладобудування Фізика, математика (за вибором)
3. Матеріалознавство Фізика, математика (за вибором)
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка Фізика, математика (за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології Фізика, математика (за вибором)
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження Фізика, математика (за вибором)
7. Науково-технічна творчість та винахідництво Фізика, математика (за вибором)
XІІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі Математика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем Математика
3. Технології програмування Математика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Математика
5. Internet-технології та WEB дизайн Математика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Математика

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН