Всеукраїнська мобільна студія популярної науки та техніки

Мета проекту:

формування в учнівської молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, підвищення мотивацій до пізнання, творчості та саморозвитку особистості.

Учасники:

 • учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, вихованці позашкільних, професійно-технічних, вищих  І–ІІ рівня акредитації навчальних закладів;
 • педагоги загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України;
 • науковці провідних вищих навчальних закладів країни та галузевих інститутів НАН України;
 • вчені наукових установ світу.

Змістовні складові проекту:

 • науково-популярні лекторії (в тому числі у режимі On-line);
 • відкриті наукові читання на базі музеїв м. Києва;
 • телемости з Європейською організацією ядерних досліджень (CERN);
 • майстер-класи «Використання сучасного лабораторного цифрового обладнання для проведення наукових досліджень»;
 • семінари, круглі столи для педагогів  «Сучасні педагогічні технології в організації навчально-дослідницької діяльності учнів (природничі дисципліни)»;
 • профорієнтаційні консультаційні заняття для учнів;
 • стендові експозицій на науково-популярну тематику.

 

Науково–популярні лекторії 

Лектори
та тематика лекторіїв

 

Солонін Юрій Михайлович,

член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

Воднева енергетика – енергетика майбутнього

Лобода Петро Іванович,

член-кореспондент НАН України, професор Національного Технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук

Матеріали – основа розвитку цивілізації

Наноматеріали і нанотехнології – ХХІ століття

Балевічюс Вітаутас,

декан фізичного факультету Вільнюського університету, Литва

Сучасна спектроскопія рідин

(Он-лайн)

Блажейовскі Єжи,

професор хімічного факультету Гданського університету, Польща

Молекулярні і гратчасті вібрації в описі теплової поведінки і реактивності газоабразивних і кристалічних твердих фаз

(Он-лайн)

Чалий Олександр Васильович,

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор Київського національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор фізико-математичних наук

Фізика та медицина

Слободянюк Олександр Валентинович,

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Маса, енергія та імпульс у спеціальній теорії відносності

Валах Михайло Якович,

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук

Оптичні властивості нанорозмірних систем

Негрійко Анатолій Михайлович,

член-кореспондент НАН України, завідуючий відділом лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук

Лазер – інструмент науки і техніки XXI століття

Вільчинський Станіслав Йосипович,

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізичних наук

Фізика на Великому адронному колайдері

Зауличний Ярослав Васильович,

професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук

Міжатомна взаємодія – основа існування матеріального світу

Кравченко Владислав Миколайович,

доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук

Спектроскопія та її можливості або Чи правий був Огюст Конт?

Погорелов Валерій Євгенійович,

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Нанокластери як особлива структурна форма речовини

Горелік Володимир Семенович,

академік Російської Академії природничих наук, професор Фізичного інституту імені П. Н. Лєбєдєва Російської академії наук, доктор фізико-математичних наук

Фотонні кристали

(Он-лайн)

Яценко Леонід Петрович,

член-кореспондент Національної Академії наук України, директор Інституту фізики Національної Академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор

Фізика лазерів

Дмитрук Ігор Миколайович,

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Нанотехнології: історія розвитку та сучасний стан

Фірстов Сергій Олексійович,

академік Національної Академії наук України, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

Фізика міцності матеріалів

Харитонов Олексій Михайлович,

заступник декана механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук

Космічний простір: дослідження та освоєння

Івченко Василь Миколайович,

завідуючий кафедрою астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Астрономія: відкриття, перспективи, сучасні методи досліджень

Мініцький Анатолій Вячеславович,

доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кандидат технічних наук

Роль Європейської організації ядерних досліджень (CERN) у науковому світі

Стародубцев Володимир Михайлович,

професор Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор біологічних наук, голова правління ЕГО «Еко-Світ»

Екологічні проблеми світу

 

Наукові читання

Для організації наукових читань на базі національних музеїв міста Києва, просимо ознайомитись з темами та термінами просвітницьких програм, представленими на офіційних сайтах установ за поданими посиланнями.

Музей

Адреса

Сайт

1

Національний художній музей України

м. Київ, вул. М. Грушевського, 6

namu.kiev.ua

2

Національний літературний музей України

м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 11

museumlit.org.ua

 

Національний музей Тараса Шевченка

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 12

museumshevchenko.org.ua

3

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

м. Київ, вул. Терещенківська, 17

khanenkomuseum.kiev.ua

4

Київський національний музей російського мистецтва

м. Киев, вул. Терещенковская, 9

kmrm.com.ua


Умови участі  

Для заповнення попередньої заявки необхідно перейти за посиланням.

Після погодження термінів та умов участі ЗАЯВКУ на бланку відповідного органу управління освіти зі списком учасників просимо надіслати на поштову адресу:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44,
НЦ «МАНУ»
з поміткою «Відділ навчально-виховної роботи».

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН