МАН

Вакансії НЦ «МАНУ»

Оголошуємо конкурс на заміщення вакантних посад:

 • провідного наукового співробітника відділу інформаційно-дидактичного моделювання (1,0 ст.);
 • наукового співробітника відділу створення навчально-тематичних систем знань (1,0 ст.);
 • молодшого наукового співробітника відділу створення і використання інтелектуальних мережних інструментів (0,5 ст.).

Вимоги до претендентів:

 • на посаду провідного наукового співробітника ‒ доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • на посаду наукового співробітника ‒ доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня відповідного напряму підготовки;
 • на посаду молодшого наукового співробітника ‒ доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня відповідного напряму підготовки.

Для участі треба надати посилання на:

 • наукові онлайн-профілі;
 • патенти, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • переліки прикладних ІТ-розробок та наукових праць, які опубліковані впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти.

Для участі треба подати такі документи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка; автобіографію;
 • копію трудової книжки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукового доробку кандидата, опублікованого впродовж останніх п’яти років.

Детальніше

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також враховуються: актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції; наукова новизна й обґрунтованість одержаних результатів досліджень, розробок та висновків; особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок; володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок; досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань; участь у редколегіях міжнародних та вітчизняних наукових видань, членство у міжнародних фахових товариствах; наявність Державної премії України в галузі науки і техніки, премій НАН України імені видатних учених України, інших наукових відзнак, у тому числі міжнародних; рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами), креативність та новаторство, лідерські якості, здатність розв’язувати проблеми, ІТ-компетентність.

Документи приймаються до 06.06.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38‒44, Національний центр «Мала академія наук України».

Контактні особи:

завідувачка відділу кадрів Рудик Людмила Володимирівна, тел. (044) 489-55-93;

вчена секретарка Савченко Ірина Миколаївна, тел. (044) 489-55-17.

06.05.2021

Вебінар про геофізику Закарпаття

Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні проведе вебінар у межах заходів з підтримки розвитку природничих наук і математики.

Тема вебінару – «Гідрологічні аспекти сейсмотектонічних процесів на Закарпатті».

Природа Закарпаття потребує дбайливого збереження. Це сейсмонебезпечна зона, яка вимагає вивчення, розуміння та врахування процесів, що відбуваються в її надрах.

Дізнайтеся на вебінарі:

 • які процеси визначають сучасний екологічний стан Закарпаття;
 • які дослідження проводять для його вивчення;
 • який зв’язок геофізичного стану Закарпаття з небезпечними геологічними процесами.

Спікер: Василь Ігнатишин, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, вчитель фізики й астрономії вищої категорії, керівник гуртків – методист Виноградівської філії МАН України Закарпатського територіального відділення МАН, почесний посол науки ЦЕРН в Україні.

Модератор: Олександр Юров, провідний фахівець НЦ «МАНУ», член-кореспондент Академії технологічних наук України, голова Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні.

Вебінар відбудеться 23 квітня о 17:00.

Участь – за запрошеннями. Звертайтеся за електронною адресою o.yurov@man.gov.ua.

22.04.2021

Круглий стіл «Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19»

Круглий стіл відбудеться онлайн 27 травня 2021 року (четвер).

Робочі мови: українська, англійська.

Участь у круглому столі – безкоштовна.

Тематичні напрями роботи:

 • музейна педагогіка в контексті онлайн-навчання;
 • музеї та виклики пандемії COVID-19: досвід і перспективи;
 • віртуальні музеї: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Що потрібно для участі?

До 15 травня 2021 року на електронну адресу оргкомітету conference_napn@ukr.net надіслати:

 • електронні версії матеріалів доповідей;
 • заявки на участь у конференції.

Інформаційний лист, форма заявки, вимоги та інші деталі – додаються.

Збірка матеріалів доповідей учасників круглого столу буде опублікована на сайті Національної академії педагогічних наук України та Національного центру «Мала академія наук України» і розіслана учасникам після проведення заходу.

19.04.2021

Набір на ІІ Курс з атомної енергетики

Національний центр «Мала академія наук України» оголошує набір слухачів на ІІ Курс з атомної енергетики, створений спільно з Аргоннською національною лабораторією (Argonne National Laboratory, ANL) за фінансової підтримки Департаменту енергетики США у 2020 році.

Для кого розроблено курс?

 • учні 10–11 класів закладів загальної середньої освіти на момент реєстрації (квітень 2021 року);
 • абітурієнти, що цікавляться інформацією стосовно галузі ядерної фізики та атомної енергетики.

Термін: 15 червня – 30 липня 2021 року.

Що входить у курс: онлайн-лекції та екскурсії на провідні підприємства галузі (у разі покращення епідеміологічної ситуації).

Формат: онлайн з можливістю очних занять (залежно від епідеміологічної ситуації).

Робочі мови курсу: українська та англійська.

Оцінювання: поточне оцінювання і підсумковий іспит.

Слухачі отримають сертифікати та можливість участі у Науковій школі на базі Аргоннської національної лабораторії м. Чикаго (США).

Чому цей курс є корисним?

ІІ Курс з атомної енергетики – унікальна можливість дізнатися більше про:

 • ядерну фізику й атомну енергетику;
 • можливості й перспективи використання атомної енергетики та пов’язані з нею міждисциплінарні дослідження.

Участь у курсі є чудовою нагодою запропонувати власні ідеї вирішення питань, важливих для ядерної галузі, у науковій школі на базі Аргоннської національної лабораторії у м. Чикаго (США). Участь у ній зможуть отримати найкращі учасники курсу.

Як долучитися до ІІ Курсу з атомної енергетики 2021?

Щоб стати слухачем ІІ Курсу з атомної енергетики 2021, необхідно:

 • заповнити реєстраційну форму або скористатися для цього наведеним QR-кодом;
 • написати мотиваційний лист і завантажити його наприкінці реєстраційної форми.


Добір учасників курсу проходитиме на основі конкурсу мотиваційних есе.

Більше про вимоги і деталі.

Партнери

Аргоннська національна лабораторія (США), Громадська спілка «Європейська мала академія наук EuroJAS», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

15.04.2021

Вебінар «Нейтрино – невловиме, але дуже важливе»

Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні запрошує на вебінар 16 квітня о 17:00.

Поговоримо про:

 • виникнення й будову Всесвіту;
 • фізику нейтрино;
 • дослідження безнейтринного подвійного бета-розпаду атомних ядер;
 • вихід за межі Стандартної моделі елементарних частинок.

Пошуки рідкісного виду радіоактивності ведуть за допомогою різноманітних ядерних детекторів глибоко під землею для зменшення впливу космічного випромінювання.

Спікер: Федір Даневич, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики лептонів Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Для участі звертайтеся за електронною адресою: o.yurov@man.gov.ua.

15.04.2021

Науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього SТЕM-середовища»

Запрошуємо взяти участь у заході науковців, методистів, керівників закладів освіти, педагогічних працівників.

Конференція відбудеться 1 квітня 2021 року в режимі онлайн.

Початок о 14 годині
Тривалість конференції: 2 години.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Національним центром «Мала академія наук України» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування освітнього SТЕM-середовища» в межах XII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» й виставки освіти за кордоном «World Edu».

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського заходу «Краща STEM-публікація – 2020».

Спікерами заходу будуть представники Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Національного центру «Мала академія наук України», обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, закладів освіти, громадських об’єднань.

Отримати електронний сертифікат учасника можна, зареєструвавшись.

Посилання на конференцію й сертифікат будуть надіслані учаснику на зазначену у формі електронну пошту.

29.03.2021

Вебінар Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні

Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні запрошує на вебінар серії «Зустрічі із зірковими друзями Клубу».

Тема вебінару: «Дивовижний процес винахідництва».

Ви дізнаєтеся:

 • як створюють винахід?
 • якою є логіка процесу мислення винахідників різних епох?
 • які є національні проєкти на підтримку винахідництва?
 • та багато іншого зі сфери винахідництва.

Спікер: Олександр Андрєєв, директор Рівненської Малої академії наук, заслужений працівник освіти України, почесний посол науки ЦЕРН в Україні.

Вебінар відбудеться 26 березня 2021 року. Початок – о 17:00.

За запрошеннями звертайтеся: o.yurov@man.gov.ua.

25.03.2021

Вебінар-подорож «Леся Українка – «Весна в Єгипті»

Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні запрошує на вебінар – віртуальну подорож «Леся Українка – «Весна в Єгипті» 19 березня 2021 року о 17:00.

На вебінарі:

 • побачите місця, пов’язані з перебуванням та іменем Лесі Українки в Єгипті;
 • авдяки архівним світлинам поглянете на те, що могла бачити Леся в Єгипті у 1909–1913 рр.;
 • послухаєте вірші зі збірки Лесі Українки «Весна в Єгипті»;
 • побачите сучасний вигляд і краєвиди Країни пірамід (вони свого часу вразили Лесю і знайшли відображення у віршах);
 • отримаєте бонус – віртуальну музичну подорож по Нілу.

Спікер – Олександр Юров, екс-Тимчасовий повірений у справах України в Єгипті, голова Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні, провідний фахівець Національного центру «Мала академія наук України», член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Деталі й реєстрація за адресою: o.yurov@man.gov.ua.

16.03.2021

Набір на курс «Основи генетики»

У рамках Всеукраїнської профільної школи з біології Малої академії наук України пройде курс «Основи генетики».

Про що курс:

 • механізми спадковості та вплив генів на життя людини;
 • кодування та збереження генетичної інформації, її розподіл під час розмноження;
 • закони Менделя;
 • мутації, причини їх виникнення та наслідки;
 • зв’язок генетики з видоутворенням та еволюцією;
 • епігенетика (чому ця наука останнім часом привертає все більше уваги?);
 • як гени визначають наше життя і як ми можемо вплинути на них.
Коли: з 2 березня по 20 квітня 2021 року.
Для кого: учні 5‒9 класів.
Як: у форматі зум-конференції. Записи лекцій і завдання до курсу для отримання сертифіката будуть доступні у «Google Classroom».

Хто: Довга Марія Ігорівна, аспірант Інституту обдарованої дитини НАПН України, викладач біології Дитячої академії «Футурум».

Для участі потрібно зареєструватися до 1 березня 2021 року.

Усі деталі курсу та посилання на лекції (в «Zoom») будуть розіслані 1 березня на електронні адреси, вказані в анкетах.

Деталі:

(098) 434 50 77 (Світлана Швець).

23.02.2021
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН