Видання

small_idt2jld69qa.jpg

Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного WEB-форуму, 2018.

За загальною редакцією — М.Ростока, І.Савченко, Т.Бондаренко.

Відповідальні за випуск, упорядкування — М.Ростока, Т.Бондаренко.

У збірнику зосереджено матеріали Всеукраїнського науково-практичного Web-форуму, який відбувся 22–23.03.2018 року на засадах спільної діяльності Національного центру «Мала академія наук України», Української інженерно-педагогічної академії, Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України», Національної академії статистики, обліку і аудиту, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, Льотної академії Національного авіаційного університету, Люботинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Люботинської міської ради Харківської області та інших навчальних закладів і освітніх установ України, що здійснюють свою діяльність у руслі розбудови єдиного інформаційного простору української освіти та визначаються стратегією сталого і випереджального розвитку своїх колективів, спрямовують свій рух на майбутнє, зокрема на виявлення, формування та розвиток інтелектуального і трудового потенціалу нашої держави. Важливий акцент в організації публікацій даних матеріалів зроблено на статті, що вмістили певний досвід практичної реалізації ідей, здобутків, результатів науково-педагогічних досліджень, експериментальних дослідів і прикладних впроваджень авторів. Це підкреслює актуальність розроблення подібного роду науково-практичної літератури. Матеріали форуму призначені для наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, викладачів і студентів закладів вищої освіти, педагогів і керівників закладів системи професійної освіти й навчальних підрозділів підприємств, а також роботодавців, управлінців, законодавців і політиків, всіх тих, хто зацікавлений у поліпшенні якості підготовки підростаючого покоління, вчасному виявленні рис обдарованості представників учнівської молоді. Автори даного збірнику несуть відповідальність за достовірність, унікальність, ергономічність і релевантність до тематики власне поданої публікації.

Завантажити ( .pdf 7385 Kb)
Повернутися до всіх видань
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН