• Загальні положення
  • Структура роботи
  • Вимоги до змісту роботи
  • Загальні правила оформлення роботи
  • Правила нумерування
  • Правила оформлення джерел
  • Правила оформлення формул
  • Правила оформлення ілюстративних матеріалів
  • Вимоги до оформлення постера
  • Вимоги до оформлення анотації
  • Вимоги до оформлення мотиваційного листа