Opportunities for professional development in your field
Спецкурс «Основи мікробіології та вірусології»
МАН. Освітянська
Практикум «Вчити(ся) мислити: інструменти, практики, взаємодії» в межах Всеукраїнського науково-освітнього проєкту «Навчатися, щоб навчати»
Спецкурс «Риторична майстерність педагога»

риторика

Спецкурс «Особливості викладання загальної та фізичної хімії в шкільному курсі хімії»

хімія

Спецкурс «Методика розв’язування задач з математики: графи»

математика

Спецкурс «Методологічна складова для побудови сталого розвитку обласних та регіональних секцій “Кримськотатарська гуманітаристика”»

педагогіка

кримськотатарська гуманітаристика

методологія

#педагогіка

#хімія

STEM-освіта

Тренінг-практикум «Дослідницька діяльність учнів як невід’ємна складова вивчення природничих дисциплін та сучасний інструмент професійної орієнтації школярів»

#хімія

#біологія

Спецкурс «Як зацікавити математикою»

#математика

#педагогіка

Certificates