Programs for professional development
Спецкурс «Мова Python для робототехніки»
 • Subject of advanced training
  Національний центр «Мала академія наук України»
 • Format
  онлайн
 • Training program type
  спецкурс
 • Duration
  30 годин
 • Time
  4–21 березня
 • Program author
  Сергій Могильний, методист ІІ категорії лабораторії фізико-технічних наук Національного центру «Мала академія наук України»; доцент кафедри радіотехнічних систем радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук