Events
Поглиблений курс з української літератури «Сучасний літературний процес»
Тут дізнаєшся більше про трансформації літературних явищ перших десятиліть XXI століття. Курс відбудеться у межах Всеукраїнської школи з літературознавства МАН.
  • When
    3 - 28 November 2023
  • Format:
    Online
  • Price:
    Free